Liên hệ

Liên hệ:

Tên tiếng Việt:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU COMPOSIT SAO ĐỎ
Tên tiếng Anh:
RED STAR COMPOSITE TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
SAO DO CPS.,JSC
Trụ sở:
SỐ 2, NGÕ 46, PHƯỜNG ĐỨC GIANG, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Điện thoại:
084 – 04. 36523 989; Fax: 084 – 04. 3877 4767;
Email:
cpssaodo@vnn.vn / saodocps@gmail.com

Nhân viên KD sản phẩm

Mr: Trần Viết Cường
ĐT: 090 4027462
Email: cuongcps@gmail.com

Trân trọng!